fotele - poradnia psychologiczna Pruszków

Terapia grupowa DDA

Grupa DDA jest grupą przeznaczoną dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. DDA to nie choroba. To wspólnota doświadczeń wyniesionych z domu, gdzie występował problem z alkoholem.

Alkoholik wraz z uzależnieniem wnosi do życia swojej rodziny mnóstwo napięciu i lęku. Jedynym jego stałym elementem jest niestałość. Alkohol rodzica jest źródłem rodzącego się wstydu, niskiego poczucia własnej oceny, przekonania, że jest się "kimś gorszym".

W świecie skoncentrowanym wokół pijącego rodzica Dorosłe Dzieci Alkoholików nie miały możliwości na rozpoznanie własnych potrzeb i emocji.

Nauczyły się przyjmowania nadmiernej odpowiedzialności za drugiego człowieka, w ogóle nie myślały o sobie.

Dzieci alkoholików z wyniesionymi z domu przekazami na temat świata i siebie samych ruszają w dorosłe życie. Zazwyczaj są one dla nich balastem, źródłem trudności w dalszym życiu.

Terapia grupowa Dorosłych Dzieci Alkoholików ma na celu pomoc w uporaniu się z nimi, zrozumieniu ich przyczyn. To powrót do trudnej przeszłości, aby "zostawić" w niej to, co nie pozwala się cieszyć życiem i wypracowanie nowych przekonań i wzorców zachowań , pozwalających na nawiązywanie dobrych, satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi i przede wszystkim z samym sobą.

Czas zadbać o siebie!

Zapraszam do grupy terapeutycznej DDA w Pruszkowie.

TRWAJĄ ZAPISY DO GRUPY DDA, KTÓREJ SPOTKANIA ROZPOCZNĄ SIĘ W PAŹDZIERNIKU I POTRWAJĄ DO CZERWCA 2018 R.

Ilość uczestników 7 - 11 osób.*

Spotkania będą się odbywać raz w tygodniu w godz. 17.30 - 20.30.

Więcej informacji na temat grupy w zakładce "aktualności"

* Warunkiem powstania grupy jest zebranie minimalnej ilości uczestników.