fotele - poradnia psychologiczna Pruszków

Psychoterapia par

Psychoterapia par jest formą pomocy skierowaną do partnerów przeżywających kryzys w swoim związku i nie potrafiących go rozwiązać samodzielnie. Para często przychodzi do psychoterapeuty z poczuciem bezsilności. Partnerzy mówią, że nie potrafią już sami poradzić sobie z trudnościami, nie potrafią też o nich spokojnie rozmawiać ze sobą. Czują się nierozumiani przez drugą stronę lub rozmowa przeradza się w kłótnię, podczas której nie ma miejsca na rozwiązywanie problemów, za to często jest to okazja do zadawania sobie nowych ran, które budzą kolejne rozczarowania i niechęć do partnera.

Gdy do mojego gabinetu w Pruszkowie trafia para, pomagam jej na dwóch płaszczyznach równocześnie.

Po pierwsze uczę parę konstruktywnej komunikacji. Oznacza to m.in., że sama przestrzegając zasady, aby nie oceniać innych, nie krytykować, dbam o to, aby partnerzy też sobie tego nie robili. Proszę, aby zamiast tego mówili jak się czują w sytuacjach, które są dla nich problematyczne w relacji z partnerem, jakie budzą one w nich uczucia i myśli. Namawiam do nieużywania ogólników "ty to zawsze", "ty to nigdy", które zabierają możliwość spojrzenia na partnera w sposób nie oparty na stereotypowym myśleniu.

Pozwala to jednej stronie na bezpośrednie, czytelne wyrażenie emocji i oczekiwań wobec partnera podczas terapii, podczas gdy druga strona ma sposobność usłyszenia "wprost" i jasno czego doświadcza i co przeżywa partner.

Dla kogo jest terapia?

Pary zgłaszające się na psychoterapię oprócz tego, że tracą lub utraciły kontakt werbalny często utraciły też kontakt emocjonalny.

I właśnie emocje, jakich doświadcza każdy z partnerów są obszarem do psychoterapii. Emocje, które przeżywają partnerzy są informacją o tym, co jest dla nich ważne, jakie są ich potrzeby. Gdy każdy indywidualnie rozpozna swoje potrzeby, oczekiwania wobec partnera i o nich opowie, wtedy para może podjąć decyzję nad czym chce pracować w psychoterapii, wspólnie szukać sposobów na osiągnięcie oczekiwanych zmian w związku, tak aby stał się satysfakcjonujący i rozwojowy.

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia psychoterapii pary jest chęć do aktywnej pracy nad relacją obydwojga partnerów. Gdy tylko jedna osoba widzi problem lub tylko jedna osoba wyraża chęć pracy nad tą relacją, terapia nie może dać efektów.

Psychoterapia pary - jedno spotkanie trwa 50 lub 90 minut w zależności od preferencji Klientów.

Ogólny czas trwania terapii pary to kilka czy nawet kilkadziesiąt spotkań, w zależności od rangi problemu i czasu potrzebnego na jego rozwiązanie.

Zapraszam do mojego gabinetu na psychoterapię par w Pruszkowie.