fotele - poradnia psychologiczna Pruszków

Psychoterapia indywidualna

Pierwszym etapem w psychoterapii indywidualnej jest rozpoznanie problemu Klienta, przyjrzenie się, czego doświadcza w aktualnym życiu, co jest jego trudnością, źródłem cierpienia. Terapeuta w relacji z Klientem daje mu empatię, bezwarunkową akceptację tego, czego i jak doświadcza oraz zapewnia swą autentyczność. Po wstępnym określeniu problemu, które następuje podczas pierwszych spotkań Klient wyznacza cel, jaki chciałby osiągnąć w wyniku psychoterapii, a psychoterapeuta proponuje najwłaściwszą formę pomocy dla jego osiągnięcia.

Prowadząc psychoterapię w swoim gabinecie w Pruszkowie opieram na przekonaniu, że to Klient jest najlepszym ekspertem od swojego życia.

Rolą psychoterapeuty przede wszystkim jest pomoc w poszerzeniu świadomości Klienta. Co to oznacza? Terapeuta pomaga Klientowi dotrzeć do jego emocji, doświadczeń, destrukcyjnych myśli i przekonań na własny temat oraz otaczającego go świata i ludzi, których może nie być świadomy, a które wpływają na jego realne problemy. Dopiero ich przepracowanie w terapii i zrozumienie wpływu na zgłaszane trudności i cierpienie życiowe, może być początkiem pozytywnych zmian oczekiwanych przez Klienta.

Formy psychoterapii

W gabinecie psychologicznym w Pruszkowie prowadzę dwie formy psychoterapii indywidualnej.

Psychoterapia krótkoterminowa - Psychoterapeuta proponuje ją, gdy Klient przychodzi z konkretnym problemem związanym z jego aktualną sytuacją życiową (np. kryzys związany z utratą pracy, choroba bliskich, stres związany z traumatycznym zdarzeniem). Okres jej trwania to kilka do maksymalnie kilkunastu spotkań. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Psychoterapia długoterminowa - cykl spotkań trwający od kilku do kilkunastu miesięcy. Psychoterapia jest procesem, w którym Klient nabiera coraz większej świadomości siebie, swoich emocji, myśli i przekonań, zazwyczaj sięgając do doświadczeń z przeszłości. W ten sposób uzyskuje zrozumienie swoich problemów. Może pracować w terapii nad uwolnieniem się od trudnych emocji, zmianą destrukcyjnych myśli na własny temat i otaczającego go świata, by ostatecznie odnaleźć drogę do satysfakcjonującego dla siebie życia.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Zapraszam na psychoterapię indywidualną w Pruszkowie.